LOADING...

Kryptopädie

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

51% Aanval

Een 51% aanval is een scenario waarin binnen een blockchain-netwerk 50% van de nodes onder de controle vallen van één groep. Mocht zo een scenario gebeuren dan is de consensus van een netwerk niet meer voldoende verspreid om goed te kunnen werken. Dit komt omdat de blockchain in dat geval vatbaar is voor manipulatie. Als aanvallers meer dan 50% van een netwerk controleren kunnen ze nieuwe transacties kunnen stoppen, terugdraaien en dupliceren. Dit zou een catastrofale toestand voor elke blockchain zijn. Een 51% aanval wordt moeilijker en duurder naarmate een netwerk groter wordt.

All-time high (ATH)

All-time high (ATH) is een term die wordt gebruikt wanneer een koers de hoogste waarde ooit behaalt op een beurs of markt. Het tegenovergestelde van een ATH is een ATL (all-time low), wat betekent dat een koers het laagste punt ooit heeft behaald.

All-time low (ATL)

Blockchain

Een blockchain is een openbare administratie lijst die wordt onderhouden door een peer-to-peer netwerk. Dit netwerk is met elkaar verbonden is en de partijen in dit netwerk controleren elkaar en houden elk een kopie bij van deze lijst. Op deze manier wordt het voor een enkele speler in het netwerk of kwaadwillende personen bijna onmogelijk om eerder transacties te wijzigen of het netwerk te overweldigen. Voldoende gedecentraliseerde blockchains zijn niet afhankelijk van gecentraliseerde autoriteiten of tussenpersonen om wereldwijd, veilig, verifieerbaar en snel transacties uit te voeren, hierdoor wordt technologie zoals cryptocurrency mogelijk.

Consensus mechanisme

dApps (Decentrale applicatie)

Een gedecentraliseerde applicatie - of dApp - maakt gebruik van blockchain-technologie om use cases aan te pakken, variërend van investeringen tot leningen tot gaming en governance. Hoewel dApps qua gebruikerservaring (UX) op webapplicaties kunnen lijken, vermijden de back-end processen van dApp gecentraliseerde servers om transacties op een gedistribueerde en peer-to-peer manier uit te voeren. In plaats van het centrale Hypertext Transfer Protocol (HTTP) te gebruiken om te communiceren, vertrouwen dApps op wallet-software om te communiceren met geautomatiseerde slimme contracten op netwerken zoals de Ethereum-blockchain.

Decentralisatie

Decentralisatie is in veel opzichten het bepalende kenmerk van blockchain-technologie. Door gedecentraliseerde processen en technologie toe te passen, kan de rol van tussenpersonen in verschillende bedrijfstakken en gebruikssituaties worden verminderd of zelfs geëlimineerd. Zo worden bijvoorbeeld centrale banken vervangen voor decentrale financiële-platforms. Op deze manier is er geen centrale entiteit die waarde verdeeld onder de bredere gemeenschap. In de kern van decentrale protocollen/platforms gebruiken zij de community om gegevens te controleren en verwerken. Op deze manier wordt het voor een entiteit een stuk lastiger wordt om deze gegevens te controleren of censureren. Veel experts zijn echter van mening dat het bereiken van optimale decentralisatie de netwerkdoorvoer kan verminderen.

DeFi

Gedecentraliseerde financiën (DeFi) is een belangrijke groeisector in blockchain die peer-to-peer financiële diensten en technologieën biedt die op Ethereum zijn gebouwd. DeFi-uitwisselingen, leningen, en tokens zijn meer transparant, betrouwbaar en interoperabel dan traditionele financiële diensten. Bekende DeFi projecten zijn Uniswap, dYdX, PancakeSwap en Compound. Deze protocollen zijn allemaal gedecentraliseerde vervanging voor voorheen centrale entiteiten zoals een wisselkantoor of lening verschaffer.

ERC-20

Gas

De kosten die gepaard gaan met het afhandelen en uitvoeren van smart contracts op de Ethereum-blockchain wordt gas genoemd. Gedecentraliseerde applicaties (DApps) op de Ethereum-blockchain draaien met behulp van slimme contracten die regels bevatten voor de uitvoering van evenementen. De uitvoering van gebeurtenissen gebeurt via transacties, die kosten met zich meebrengen voor het netwerk. Deze kosten worden berekend op basis van de rekenkracht die nodig is voor elke actie en hoelang elke actie duurt. Gaskosten worden aangegeven in gwei, een benaming van ether (ETH), gelijk aan 0,000000001 ETH. Gas is in het systeem ingebouwd om middelen toe te wijzen aan het netwerk van miners die transacties valideren en nieuwe blokken creëren. Gas fungeert ook als een middel om spam tegen te gaan. Door kosten aan elke transactie toe te voegen, worden kwaadwillende die zouden kunnen proberen het systeem te verstoren door een groot aantal kleine transacties te verzenden, ervan weerhouden dit te doen.

Hacker

Computerhackers zijn vaak kwaadwillende personen die proberen in te breken in computersystemen of netwerken. Dit doen zijn met hun technische expertise en programmeervaardigheden. Hackers kunnen onder als doel hebben om gegevens te stelen, te vernietigen of te wijzigen. Hackers kunnen ook in dienst van overheden, grote ondernemingen of andere organisaties worden gebruikt om hun systemen op veiligheid te controleren of om informatie op te halen die kan leiden tot de arrestatie van criminelen.

Hard fork

Een harde fork is een software-update die niet achterwaarts compatibel is. In de context van blockchainNodes hun software niet bijwerken, kunnen ze niet communiceren met knooppunten die hun software hebben bijgewerkt. Dit resulteert soms in het splitsen van de blockchain in twee netwerken: een die werkt met de oude regels en een die werkt met de nieuwe, bijgewerkte regels. Bitcoin Cash is bijvoorbeeld ontstaan na een hard fork van de bitcoin-blockchain.

Hardware Wallet

Een hardware wallet is een soort portemonnee/bankrekening waarop veilig crypto kan worden bewaard. Een hardware wallet is vaak in de vorm van een USB-stick of iets vergelijkbaars. Om de crypto op een hardware wallet te versturen naar een andere wallet moet de hardware wallet worden verbonden aan een online apparaat. Dit gebeurt meestal via USB of bluetooth. Naast hardware wallets zijn er ook software wallets, die op een apparaat zoals een computer of telefoon staan.

Miner

Miners zijn een essentieel onderdeel van elk Proof-of-Work (PoW) blockchain-consensusprotocol en zijn verantwoordelijk voor het valideren van nieuwe transacties en het vastleggen ervan in het blockchain-grootboek. Miners valideren deze transacties door complexe wiskundige problemen op te lossen, wat resulteert in het slaan van nieuwe tokens, terwijl de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk wordt versterkt. Om gebruikers te stimuleren om verwerkingskracht toe te wijzen aan het minen van nieuwe blokken, worden miners doorgaans beloond met een fractie van de eigen valuta van een netwerk bij elk succesvol gedolven blok.

Oracles

Oracles zijn externe informatieverschaffers die externe gegevens uit de echte wereld naar een blockchain-protocol sturen (vaak naar een smart contract of talloze slimme contracten). Oracles geven de blockchain-netwerkprotocollen aanzienlijk meer kracht omdat ze in staat zijn om de geldigheid van gegevens die een blockchain-netwerk ontvangt en gebruikt, te beveiligen, verifiëren en versterken. Momenteel is een van de belangrijkste toepassingen van op blockchain gebaseerde orakels het leveren van prijs- en datafeeds die nodig zijn voor de betrouwbare uitvoering van slimme contracten die worden gebruikt door financiële mechanismen in de DeFi-sector.

Peer-to-peer

Proof-of-Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) is een van de meest gebruikte blockchain-consensusmechanismen. In PoS-netwerken kunnen gebruikers de native coin (hoofd cryptocurrency) van het netwerk staken om een validator node te worden. Deze validator nodes valideren transacties binnen het netwerk, vergelijkbaar met miners in een Proof-of-Work netwerk. Als beloning ontvangen de validator nodes de native coin van het netwerk. Hoewel het nog steeds een recente innovatie is, bewijzen PoS-netwerken al dat ze sneller en schaalbaarder kunnen zijn dan Proof-of-Work (PoW) blockchains zoals bitcoin. Bovendien zijn PoS-netwerken ook energiezuiniger dan PoW-netwerken.

Proof-of-Work (PoW)

Proof of Work (PoW) is een blockchain-consensus mechanisme dat voor het eerst werd gepopulariseerd door het Bitcoin blockchain-netwerk. Proof-of-Work-systemen zijn afhankelijk van een proces van mining om het netwerk te onderhouden. miners leveren rekenkracht die wordt gebruikt om de complexe cryptografische puzzels op te lossen. Het oplossen van deze puzzels is nodig om de gegevens die op het netwerk zijn verhandeld te bevestigen. De miners worden daarvoor beloond met het onderliggende cryptografische token van het netwerk. Proof-of-Work blockchain-systemen zijn gedecentraliseerd en veilig in vergelijking met andere netwerk consensus mechanismen, maar hebben doorgaans moeite om de schaalbaarheid te bereiken die nodig is voor wereldwijde acceptatie van cryptocurrency. Proof of Work wordt ook bekritiseerd vanwege zijn hoge energie-intensiteit.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de pseudonieme persoon of groep die verantwoordelijk is voor het maken van het bitcoin-protocol. Satoshi Nakamoto publiceerde de beroemde Bitcoin-whitepaper in oktober 2008 en heeft het eerste 'genesis'-blok op het Bitcoin-netwerk in januari 2009 gemined. In april 2011 plaatste Satoshi Nakamoto op een online forum dat hij "naar andere dingen was overgegaan" en verdween volledig uit de blockchain-gemeenschap. Sindsdien is de ware identiteit van Nakamoto onbekend gebleven, hoewel er verschillende onbewezen theorieën zijn die beweren het mysterie van deze persoon/groep te hebben ontrafeld.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid op het gebied van blockchain-technologie is het vermogen van een blockchain-netwerk om transactiesnelheid en de doorvoer te verhogen. Dit is noodzakelijk om het toenemende aantal transacties snel te kunnen verwerken. Hoe beter de schaalbaarheid, hoe efficiënter transacties verwerkt kunnen worden. Een kritiekpunt op bitcoin is dat het niet schaalbaar is. Schaalbaarheid is een van de drie belangrijkste kenmerken van een volwassen blockchain-netwerk. De andere twee zijn decentralisatie en beveiliging.

Sharding

Sharding is een mechanisme dat wordt gebruikt om een blockchain-netwerk, computernetwerk of database te verdelen in twee of meer eenheden. Het doel is om de reken- en opslagbelasting van het netwerk te verdelen over een bredere reeks apparaten of Nodes, om de doorvoer en transactiesnelheid van het hele systeem te verhogen. Elk knooppunt bewaart alleen informatie met betrekking tot zijn specifieke scherf of partitie, en aangezien elk knooppunt slechts verantwoordelijk is voor het verwerken van een fractie van de totale transactiebelasting van het netwerk, kunnen de algehele verwerkingscapaciteiten en veerkracht van het netwerk enorm worden verbeterd.

Smart contract

Een smart contract is een soort digitaal contract in een blockchain dat zichzelf uitvoert. Deze contracten zijn heel betrouwbaar, omdat ze onafhankelijk en gedecentraliseerd zijn. Omdat smart contracts in een blockchain staan zijn ze ook door iedereen goed te controleren. Smart contracts zijn onomkeerbaar en kunnen niet worden aangepast als ze eenmaal zijn ingezet. De meest populaire gebruiksscenario’s voor smart contracts zijn financiële contracten zoals leningen. In DeFi kunnen smart contracts gecombineerd worden met dApps om complexere functies uit te voeren.

Software Wallet

Een software wallet is een soort digitale portemonnee waarin de private key van een gebruiker wordt opgeslagen. Software wallets zijn in principe computerprogramma’s, waardoor ze vaak worden opgeslagen op een desktop of een telefoon. Verder zijn software wallets vaak verbonden met het internet. Voordelen van software wallets ten opzichte van hardware wallets zijn dat een software wallet toegankelijker is en je sneller crypto kunt versturen. Het grootste nadeel van een software wallet is dat het gevoeliger is voor hacks dan een hardware wallet. Het is belangrijk dat software wallets altijd op to date zijn met de nieuwste software in verband met de veiligheidsrisico’s van oudere softwareversies.

TRC-20

Validator

In de context van blockchain-technologie is een validator degene die verantwoordelijk is voor het verifiëren en goedkeuren van transacties die zijn ingediend door blockchain-gebruikers. Elk blockchain-protocol heeft zijn eigen parameters voor wat een acceptabele validator is en hoe deze validators werken. De meeste gedecentraliseerde blockchain-netwerken vertrouwen op een vorm van validator Nodes om on-chain-transacties te verwerken.

Wallet

Een cryptocurrency-portemonnee is een apparaat of service die de openbare en privésleutels van gebruikers opslaat, waardoor ze kunnen communiceren met verschillende blockchains en crypto-activa kunnen verzenden en ontvangen. Portefeuilles kunnen digitaal of fysiek, hot of cold en custodial of niet-custodial zijn.

Web3 foundation

De Web3 Foundation is een in Zwitserland gevestigde stichting die zich inzet voor de vooruitgang van Web3-technologieën. Web3 wordt gezien als het volgende tijdperk in computergebruik dat gericht zal zijn op de decentralisatie van het web, de online uitwisseling van waarde en gebruikers die eigenaar zijn van hun gegevens. Opgericht door Gavin Wood, de voormalige CTO en mede-oprichter van Ethereum, publiceert Web3 onderzoek naar cryptografie en andere blockchain-gerelateerde velden en verstrekt het subsidies voor web3-gerichte startups en blockchain-projecten. De Polkadot-blockchain is zo'n project.